e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)

Vad är en e-cigarett?

En e-cigarett (el cigg) är en tobaksliknande produkt som nyligen har blivit populär. Den består av en metallhylsa med en kammare som kan fyllas med en vätska eller en ampull med arom, som ofta innehåller nikotin i varierande mängder. När e-cigaretten används värms vätskan upp av elektricitet från ett batteri och det bildas ånga som sedan inhaleras. I den här artikeln förklaras vad en e-cigarett är och varför den har blivit så populär de senaste åren.

Det grundläggande i en e-cigarett

En e-cigarett består vanligtvis av fyra komponenter: metallhylsan, kammaren, batteriet och e-vätskan eller ampullen. Metallhylsan utgör apparatens yttre skal, medan den inuti innehåller en kammare där användaren kan fylla på den vätska eller ampull som han eller hon väljer. Batteriet ger ström för att värma upp vätskan eller ampullen och producerar ånga när den inhaleras genom munstycket i ena änden av apparaten. Som tidigare nämnts kan dessa vätskor innehålla nikotin och andra aromer, t.ex. mentol eller fruktsmaker.

Vilka är fördelarna?

E-cigaretter har flera fördelar jämfört med traditionella cigaretter för dem som söker en alternativ form av rökning. En sådan fördel är att de inte innehåller någon tjära eller andra giftiga kemikalier som finns i cigaretter. Detta innebär att användarna inte behöver oroa sig för att andas in farliga ämnen i lungorna på samma sätt som när de röker cigaretter. Dessutom är e-cigaretter mycket billigare än traditionella cigaretter eftersom de inte kräver att du köper förpackningar eller kartonger; de behöver bara laddas upp med några dagars mellanrum beroende på användningsnivåerna. Slutligen tycker många att användningen av en e-cigarett minskar suget efter traditionella cigaretter eftersom den fortfarande ger dem tillgång till nikotin utan alla andra skadliga ingredienser som finns i vanliga cigaretter.

E-cigaretter blir alltmer populära eftersom fler människor letar efter alternativ till traditionella cigaretter. De erbjuder många fördelar, t.ex. ingen tjära eller giftiga kemikalier och är prisvärda eftersom man inte behöver köpa flera paket/kartonger på en gång. De behöver bara laddas upp med några dagars mellanrum beroende på användningsnivåerna eller köpa engångs e cigaretter. Slutligen anser många att användningen av en e-cigarett minskar suget efter traditionella cigaretter eftersom den fortfarande ger dem tillgång till nikotin utan alla de andra skadliga ingredienser som finns i vanliga cigaretter. Allt som allt ger e-cigaretter rökare ett mycket säkrare alternativ till att röka traditionella tobaksprodukter och bör definitivt övervägas om du försöker sluta röka eller bara vill ha ett hälsosammare alternativ överlag!