e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)
Bilden visar en restaurang. Med OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll kontrolleras din ventilation på rätt sätt så att du kan erhålla ett OVK intyg.

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Värdet av en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är stort. Inte bara för restauranger, café, hotell och andra företag. En väl fungerande ventilation är avgörande för ett hälsosamt inomhusklimat i er bostadsrättsförening. Den obligatoriska ventilationskontrollen är en viktig åtgärd för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att luftkvaliteten hålls på en optimal nivå.

Obligatorisk ventilationskontroll av erfarna tekniker

Med en erfaren tekniker som är specialiserade på att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för exempelvis bostadsrättsföreningar. Genomför noggranna inspektioner och tester för att identifiera eventuella brister eller problem i ert ventilationssystem. För att åtgärda dessa problem i tid kan ni undvika hälsorisker och onödiga kostnader i framtiden.

Förstå vikten av att skapa en trygg och hälsosam boendemiljö för era medlemmar. Kontakta oss idag för att boka er obligatoriska ventilationskontroll och låt oss hjälpa er säkerställa en optimal ventilation i er bostadsrättsförening.

OVK – Förbättra inomhusluftens kvalitet och dina medlemmarnas hälsa

1. Säkerställ optimal luftkvalitet: Genom att genomföra obligatorisk ventilationskontroll kan du säkerställa att ditt fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska. Detta ger inte bara friskare inomhusluft, utan bidrar även till att minska risken för luftburna allergener och sjukdomar.

2. Förebygg dyra problem: Genom att identifiera eventuella problem eller brister i ventilationssystemet i tid kan du undvika kostsamma reparationer eller ersättningar senare. En smidig ventilationskontroll minimerar avbrott och möjliggör snabbt agerande om åtgärder behövs.

3. Skapa trygghet för medlemmarna: Obligatorisk ventilationskontroll visar att du prioriterar medlemmarnas välbefinnande. Genom att förse dem med ren och frisk luft skapar du en behagligare boendemiljö och ökar deras trivsel i föreningen.

Genom att engagera dig i obligatorisk ventilationskontroll visar du omsorg för dina medlemmars hälsa och bekvämlighet. Ta initiativ idag för att säkerställa en optimal ventilation i din bostadsrättsförening och skapa en sundare och mer behaglig livsmiljö för alla. Lär dig mer om energideklarationer och OVK hos exempelvis OVK center.