e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)
Bilden visar detaljer som är formgjutna. Formgjutning används inom industrin för exempelvis plast och gummidetaljer.

Hur formgjutning av plast- och gummidetaljer utförs

Nu kan du enklare förstå hur formgjutning av plast- och gummidetaljer enkelt kan ske. Formgjutning är en industriell process som används för att skapa plast- eller gummidetaljer.

Processen innebär att ett material som plast eller gummi värms upp och sedan hälls i en form. När materialet svalnat hårdnar det och tar formen av formen. Detta skapar en detalj som är redo att användas i en mängd olika branscher.

Det finns några olika typer av processer för formgjutning. Dessa kan exempelvis användas för att skapa olika plast- och gummidetaljer.

Formgjutning: Olika processer inom formgjutning

Den vanligaste typen av gjutprocess är formsprutning, som används för att skapa delar i stora volymer snabbt och exakt. Denna process innebär att smält plast eller gummi sprutas in i ett metallverktyg som kallas för en matris eller form.

Efter kylning stöts detaljen ut från verktyget och kan vidare bearbetas med olika tekniker, t.ex. målning, polering eller plätering. Förutom formsprutning används även andra typer av gjutprocesser för att skapa plast- eller gummidetaljer, som vid formgjutning, formpressning och överföringsgjutning.

Kompressionsgjutning vid formgjutning av detaljer

Kompressionsgjutning används ofta vid tillverkning och formgjutning av ihåliga produkter som leksaker och behållare. Detta fungerar genom att en i förhand uppmätt mängd material av exempelvis gummi eller plast, placeras mellan två uppvärmda plattor. Vilket i sin tur sedan pressas ihop med ett extremt tryck.

Detta gör att materialet fyller ut eventuella ihåliga områden i formarna innan det kyls av och kastas ut ur verktyget när det är klart. Det är ett effektivt sätt att göra komplexa former med tunna väggar snabbt och exakt utan att slösa för mycket material i processen.

Transferformning av detaljer vid formgjutning

Transferformning lämpar sig bäst för små delar som kräver intrikat detaljarbete, exempelvis tätningar och packningar. Det fungerar genom att förhettade material som plast eller gummi förs in i en sluten kammare.

Detta komprimeras runt en kärna med hjälp av en utstötningspinne innan det kyls ner och avlägsnas från kammaren när det är färdigt. Transfergjutna produkter är kända för sin utmärkta ytkvalitet på grund av deras förmåga att bilda täta tätningar runt invecklade detaljer. Utan att det för den skull blir förvridna eller förvrängda under avkylningsperioderna.

Hur formgjutning används inom olika industrier

Processer för formgjutning är allt viktigare idag för att skapa högkvalitativa plast- och gummidetaljer. Med formgjutna detaljer som sträcker sig från industritillämpningar som fordonsindustrin upp till tillverkning av medicintekniska produkter. Den mest populära typen av gjutprocess som används idag är formsprutning och formgjutning.

Detta är på grund av dess förmåga att snabbt producera stora mängder exakta delar samtidigt som den är kostnadseffektiv när det gäller materialanvändning. Jämfört med andra metoder som kompressions- eller överföringsgjutna produkter.

Dessa kräver mer tid men erbjuder bättre ytfinish med minimal förvrängning under avkylningsperioderna. Med alla dessa alternativ tillgängliga är det lätt att förstå varför så många företag förlitar sig på dessa beprövade metoder som exempelvis formgjutning när de tillverkar sina varor.