e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)

Allt du behöver veta om stålbalkar

Stålbalkar är en ovärderlig del av konstruktion och teknik. De spelar en viktig roll för att stödja bärande konstruktioner, som byggnader och broar, och kan delas in i olika kategorier beroende på deras utformning. I det här blogginlägget kommer vi att ta en titt på de tre huvudtyperna av stålbalkar – H-balkar, I-balkar och U-balkar – och förklara vad de är och hur de skiljer sig från varandra.

Vad är H-balkar?

H-balkar består av två stycken bärande flänsar som är sammanfogade med ett så kallat liv. Flänsarnas bredd är vanligtvis bredare än bommen (den centrala delen som förbinder de två flänsarna). De vanligaste H-balkarna är HEA (European Wide Flange), HEB (European Wide Flange Bearing) och HEM (European Wide Flange Moment). Dessa H-balkar är lämpliga för användning i både horisontella och vertikala tillämpningar.

Vad är I-balkar?

I-balkar liknar H-balkar i många avseenden men har smalare flänsar och högre livslängd. Detta gör dem bättre lämpade för vertikala tillämpningar där vikten måste överföras nedåt snarare än horisontellt. Vanliga typer av I-balkar är IPE (European Parallel Flange) och INP (European Parallel Flange Bearing).

Vad är U-balkar?

U-balkar har ett tvärsnitt som liknar ett horisontellt U, därav namnet. Vanliga typer av U-balkar är UPE (Universal Parallel Flange) och UNP (Universal Parallel Flange Bearing). Dessa balkar används huvudsakligen för horisontella tillämpningar där vikten måste överföras i sidled snarare än nedåt eller uppåt.

Stålbalkar finns i tre huvudvarianter: H-balkar, I-balkar och U-balkar, som var och en erbjuder unika fördelar för specifika tillämpningsscenarier. Alla tre typerna kan användas både horisontellt och vertikalt beroende på projektets behov. När det är dags att välja vilken balktyp som är rätt för dig bör du överväga vilken typ av viktöverföring du behöver samt om din tillämpning kräver horisontellt eller vertikalt stöd först innan du fattar ditt beslut. Om du förstår dessa variabler kan du se till att ditt val av stålbalk från Montano uppfyller projektets krav perfekt!