e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)

Vikten av den mänskliga faktorn

I dagens affärsvärld är det lätt att gå vilse bland siffror, tidsfrister och målgrupper. Men i slutändan består företag av människor – och det är viktigt att komma ihåg det. The Human Element utforskar vikten av självkännedom och mänskliga relationer på arbetsplatsen. Kursen innehåller ett antal verktyg och metoder som belyser fenomen som uppstår i organisationer, grupper och inom individer.

Med ökad självkännedom och självacceptans kan du verkligen använda din fulla potential, vilket gynnar både dig som individ och hela organisationen. Hur vi ser och känner oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Finns det ens en produkt eller tjänst som inte kan saboteras av dåliga attityder och dåliga relationer?

The Human Element belyser vikten av mjuka färdigheter i dagens affärsvärld. Om du vill förbättra ditt företag (eller dig själv) är detta en kurs som är värd att läsa.

Vad är den mänskliga faktorn?

The Human Element handlar om att förstå sig själv och sina relationer till andra. Det handlar om att utforska hur våra sinnen fungerar och hur vi kan använda den kunskapen för att förbättra våra liv. Kursen innehåller ett antal verktyg och metoder för att göra just det.

Ett av verktygen kallas Johari-fönstret, som är ett sätt att förstå vårt förhållande till oss själva och andra. Fönstret är indelat i fyra kvadranter: öppna, dolda, blinda och okända. Vårt mål bör vara att röra oss mer mot den öppna kvadranten – det är där vi är medvetna om både våra styrkor och svagheter och vi kan öppet dela båda med andra. Detta leder till mer produktiva relationer både personligen och professionellt.

Ett annat verktyg som lyfts fram i The Human Element är aktivt lyssnande. Detta är en kommunikationsmetod där vi lyssnar uppmärksamt på vad någon annan säger samtidigt som vi avstår från att döma. På så sätt kan vi verkligen förstå deras synvinkel – och i slutändan nå en lösning som gynnar alla inblandade.

Om du vill förbättra ditt företag (eller dig själv) är The Human Element på Corecode värd att läsa. Den utforskar vikten av självkännedom och mänskliga relationer på arbetsplatsen – och innehåller ett antal verktyg och metoder för att belysa fenomen som uppstår i organisationer, grupper eller inom individer. Med ökad självkännedom följer ökad potential.