e1af08f841dc4d9483220a5090ebc2ab (2)

Vikten av den mänskliga faktorn

I dagens affärsvärld är det lätt att gå vilse bland siffror, tidsfrister och målgrupper. Men i slutändan består företag av människor – och det är viktigt att komma ihåg det. The Human Element utforskar vikten av självkännedom och mänskliga relationer på arbetsplatsen. Kursen innehåller ett antal verktyg och metoder som belyser fenomen som uppstår i […]